Image
Login เข้าสู่ระบบ

ประกาศ รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเฉพาะทาง อนุสาขาโรคโสตประสาท ประจำปีการฝึกอบรม 2562 จำนวน 1 ตำแหน่ง หน่วยโสตประสาทวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

Last update: 15.11.2018