Image
Login เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์ กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Last update: 05.01.2017


กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เปิดรับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคจมูกและภูมิแพ้
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มีนาคม 2560
ติดต่อ กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Tel: 02-763-9443