Image
Login เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์ พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการฯ

Last update: 04.04.2017


ประชาสัมพันธ์ พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการฯ

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560

09.00 น. เป็นต้นไป

ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี