Image
Login เข้าสู่ระบบ

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ "รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กอบเกียรติ รักเผ่าพันธ์"

Last update: 12.06.2017


กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กอบเกียรติ รักเผ่าพันธ์

ณ ฌาปนสถานสันกู่เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560

เวลา
10:00 น. บำเพ็ญกุศลศตวาร (100 วัน) ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ศาลา สหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์
11:00 น. ถวายภัตตาหารเพล
12:00 น. เคลื่อนขบวนสู่ฌาปนสถานสันกู่เหล็ก
14:00 น. พระราชทานเพลิงศพ