ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
  ประธาน:กองโสต ศอ นาสิกกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-7711 ต่อ 93685 , 93073
  สำนักงานเลขาธิการ: ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-256-4103
โทรสาร : 02-252-7787
ติดต่อเรื่อง
ติดต่อราชวิทยาลัยฯ
ถามปัญหา/ปรึกษา
แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ชื่อ *
นามสกุล *
ที่อยู่ *
ความคิดเห็น *
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail *
รหัสยืนยัน
 
 
THE ROYAL COLLEGE OF OTOLARYNGOLOGISTS-HEAD AND NECK SURGEONS OF THAILAND
Secretariat : Department of Otolaryngology, Phramongkutklao Hospital , Rachavithee Rd., Ratchathevee, Bangkok 10400
Tel : +66-2354-7711 Ext. 93685 , 93073    Fax : +66-2354-4109
 
Copyright © 2009-2015 The Royal College of Otolaryngologists-Head and Neck Surgeons of Thailand, All rights reserved.