รายชื่อผู้ได้รับทุนจาก GSK สำหรับประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 Set icon for firstpage
 
 กำหนดการประชุมประจำปีครั้งที่ 1/2560 Set icon for firstpage
 
 ใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการประชุมประจำปีราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 1/2560 Set icon for firstpage
 
 ขอเชิญชวน สมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งผลงานเพื่อนำเสนอ Free Paper Presentation Set icon for firstpage
 
 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ KKU ENT ON-REQUEST WORKSHOP IN ENDOSCOPIC SINUS SURGERY Set icon for firstpage
 
 ประชาสัมพันธ์ งานประชุม 8th Asia-Pacific Otology/Neurotology Meeting Set icon for firstpage
 
 ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างประเทศ Set icon for firstpage
 
 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุม FESS2017 Set icon for firstpage
 
 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดอบรมงาน"The 14th Chula FESS Course" Set icon for firstpage
 
 การประชุมประจำปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/ 2559 Set icon for firstpage
 
 
 

 
 
Username
Password
Slideshow image
 


ข่าวมูลนิธิร่วมรณรงค์ความพิการ
( IMPACT Thailand )

.
93047
THE ROYAL COLLEGE OF OTOLARYNGOLOGISTS-HEAD AND NECK SURGEONS OF THAILAND
Secretariat : Department of Otolaryngology, Phramongkutklao Hospital , Rachavithee Rd., Ratchathevee, Bangkok 10400
Tel : +66-2354-7711 Ext. 93685 , 93073    Fax : +66-2354-4109
 
Copyright © 2009-2015 The Royal College of Otolaryngologists-Head and Neck Surgeons of Thailand, All rights reserved.