ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ "Pre Congress Workshop - Sialendoscopy" (สาธิตเทคนิคการผ่าตัดท่อน้ำลายผ่านกล้อง (Sialendoscope) Set icon for firstpage
 
 24th International Allergy and Rhinology Update Set icon for firstpage
 
 รายชื่อผู้ได้รับทุนจาก GSK สำหรับประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 Set icon for firstpage
 
 กำหนดการประชุมประจำปีครั้งที่ 1/2560 Set icon for firstpage
 
 ใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการประชุมประจำปีราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 1/2560 Set icon for firstpage
 
 ขอเชิญชวน สมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งผลงานเพื่อนำเสนอ Free Paper Presentation Set icon for firstpage
 
 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ KKU ENT ON-REQUEST WORKSHOP IN ENDOSCOPIC SINUS SURGERY Set icon for firstpage
 
 ประชาสัมพันธ์ งานประชุม 8th Asia-Pacific Otology/Neurotology Meeting Set icon for firstpage
 
 ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างประเทศ Set icon for firstpage
 
 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุม FESS2017 Set icon for firstpage
 
 
 

 
 
Username
Password
Slideshow image
 


ข่าวมูลนิธิร่วมรณรงค์ความพิการ
( IMPACT Thailand )

.
93700
THE ROYAL COLLEGE OF OTOLARYNGOLOGISTS-HEAD AND NECK SURGEONS OF THAILAND
Secretariat : Department of Otolaryngology, Phramongkutklao Hospital , Rachavithee Rd., Ratchathevee, Bangkok 10400
Tel : +66-2354-7711 Ext. 93685 , 93073    Fax : +66-2354-4109
 
Copyright © 2009-2015 The Royal College of Otolaryngologists-Head and Neck Surgeons of Thailand, All rights reserved.