มูลนิธิหูคอมูกชนบท

Rural Ear Nose and Throat Foundation

การเริ่มต้น

ในปี พ.ศ. 2515 กลุ่มแพทย์ และพยาบาล ได้ริเริ่มโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิหูคอจมูกชนบท เพื่อบริการให้การตรวจร่างกาย และรักษาผ่าตัดโรคทางหู คอ จมูก ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในที่ห่างไกลทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ต่อมาโครงการนี้ได้เติบโตขึ้น จนสามารถตั้งเป็น “มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท” ซึ่งเป็นมูลนิธิการกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 38 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2543 อันดับที่ 382

โดยจะปฎิบัติงานตามโรงพยาบาลชุมชน (หรือรพ.อำเภอ) และจะเน้นเป็นพิเศษสำหรับท้องที่ชนบทที่ห่างไกลประชาชนยากจน การคมนาคมไม่สะดวก หรือมีปัญหาโรคหูจำนวนมาก ได้ดำเนินการเช่นนี้ต่อเนื่องมาโดยตลอด จวบจนปัจจุบัน ครอบคลุมกว่า 350 อำเภอ ในทุกจังหวัดของประเทศไทย มีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนรวมกว่า 120,000 และได้รับการผ่าตัดไปกว่า 12,000 ราย

อ่านรายละเอียดต่อ

กิจกรรมของมูลนิธิ

โครงการผ่าตัดหูน้ำหนวกครั้งที่ 1
โครงการผ่าตัดหูน้ำหนวกครั้งที่ 2
โครงการผ่าตัดหูน้ำหนวกครั้งที่ 3

มูลนิธิหูคอจมูกชนบท

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี (ชั้น 10) ซอยศูนย์วิจัย ห้วยขวาง กทม. 10320
Chalermprabaramee 50 years Building (10th floor) Soi Soonwichai, Huaykwang, Bangkok, 10320, Thailand

Email: ruralentfoundation@gmail.com