สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

มูลนิธิหูคอจมูกชนบท
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี (ชั้น 10)
ซอยศูนย์วิจัย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 081 285 5344, 02-716-5060
E-mail : ruralent@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/ruralent


ร่วมสมทบทุนมูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท ได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ราชดำริ
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 042-2-38617-3
(ทั้งนี้เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ขอให้แจ้งข้อมูลของท่าน พร้อมหลักฐานการโอน มาทาง E-mail : ruralent@gmail.com เพื่อที่ทางมูลนิธิ จะได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ต่อไป)