อุดมการณ์

  1. ทำเพื่อประชาชน
  2. ทำเพื่อความก้าวหน้างานหูคอจมูก
  3. สร้างความรักความสามัคคีทางการแพทย์หูคอจมูก

ความจริงที่ต้องรับรู้

  1. เริ่มด้วยใจรัก ของหมอหูคอจมูกรุ่นพี่
  2. เริ่มจาก ไม่มีอะไรเลย ก็ช่วยทำกันได้
  3. 35 ปีที่สร้างมา ภูมิใจที่มีรุ่นน้องมารับ

มูลนิธิหูคอจมูกขนบทเป็นของใคร

  1. เป็นของประชาชน ผู้บริจาคเงิน
  2. เป็นของแพทย์หูคอจมูกทุกคนและผู้ร่วมงาน
  3. เป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของราชวิทยาลัยโสตศอนาสิก